Nápis Hraj hruButton

Podmínky ochrany osobních údajů

Platné od 17. 2. 2014

Následující zásady hovoří o tom, jak společnost Code Eight s.r.o může nakládat s osobními informacemi, které ji poskytujete. Zároveň popisuje možnosti, jak můžete vaše informace aktualizovat.

Lokální servis

Nebudeme shromažďovat informace o vaší poloze...

Shromažďování a užívání osobních informací

Sdílíme následující informace:

Také můžeme sdílet následující informace:

Sdílení vašich informací

Informace budeme sdílet s třetími stranami pouze způsoby, které jsou popsány v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

Kdy můžeme zveřejnit vaše soukromé informace?

Sledování a reklamy

Jako třetí strana můžeme smluvně použít technologie, jako jsou cookies, webové majáky nebo skripty pro shromažďování informací o tom, jak a jiní v interakci s naší webovou stránkou. Například budeme vědět, kolik máte uživatelských přístupů k určité oblasti nebo jaké funkce v rámci našich stránkách a který spojuje nebo na které reklamy jste klikli. Používáme souhrnné informace pro pochopení a optimalizaci jak se naše stránky používají, zlepšit své marketingové úsilí, a poskytovat obsah a funkce, které jsou pro vás zajímavé.

Ochrana

Bezpečnost vašich osobních informací je pro nás velmi důležitá. Sledujeme obecně uznávané standardy na ochranu osobních údajů, které jste nám poskytly, a to jak během přenosu, tak jakmile je obdržíme. Žádná metoda přenosu informací přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečná. Proto nemůžeme garantovat jeho absolutní bezpečnost.

Když budete mít jakoukoli otázku ohledně ochrany vašich osobních informací, můžete nás kontaktovat e-mailem na: zviratka@code8.cz Budeme uchovávat vaše informace tak dlouho, jak dlouho bude váš účet aktivní. Pokud si ho přejete zrušit nebo aktualizovat, kontaktujte nás e-maiem na adrese: zviratka@code8.cz. Budeme uchovávat a užívat vaše informace, nezbytné pro dosažení souladu s našimi právními povinnostmi, při řešení sporů či prosazování našich dohod.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně soukromí kdykoli měnit. Pokud budeme provádět podstatné změny, budeme vás informovat buďto e-mailem deslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu nebo prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, než před změnou nabude účinnosti. Doporučujeme vám, abyste pravidelně sledovali nejnovější informace o našich postupech týkajících se ochrany osobních údajů.

Kontakt

Ohledně zásad ochrany osobních údajů nás můžete informovat písemně nebo e-mailem na následující adrese:

Code Eight, s.r.o
Letenské náměstí 1
Praha 7, 170 00
Czech Republic
E-mail: zviratka@code8.cz